ข่าวสารสำนักงานทหารเรือหญิง

วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๓ สำนักงานทหารเรือหญิง จัดงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานทหารเรือหญิง ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร โดยมี พล.ร.ต.หญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิงเป็นประธาน

Read More

วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๓ พล.ร.ต.หญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา รับมอบหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จาก พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ ณ สโมสร โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

Read More

หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง เป็นประธานประชุมผู้แทนทหารเรือหญิง ณ ห้องประชุม พล.ร.ท สนิท โปษะกฤษณะ ชั้น ๕ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๓

Read More

เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ณ สน.ผบ.ทร., พธ.ทร. และ สบ.ทร. พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง นำคณะ สน.ทร.หญิง เข้าแสดงความยินดี แก่ นายทหารหญิง สังกัด ทร. ที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พล.ร.ต.หญิง ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563

Read More

สน.ทร.หญิง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ของสำนักทหารเรือหญิง พื้นที่ กทม. ครั้งที่ 1 ประจำปี งป.63 เรื่อง “ทหารเรือหญิงเสริมพลัง ต้านวิกฤตไวรัสโควิด-19”พลังใจ-พลังทางเลือก(โฮมีโอพาธีย์) โดยมี พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธาน เมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม พลเรือตรีเล็ก สุมิตร อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

Read More

สน.ทร.หญิง มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณแบบอย่างทหารเรือหญิงผู้ทรงคุณค่า “กล้าแกร่ง ภาพลักษณ์ดี มีคุณธรรม” ปี งป.63 ให้แก่ ร.อ.หญิง ปุญณิญาน์ สิงหา สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ และ ร.ต.หญิง จันทนา สอดสี สังกัดนาวิกโยธิน โดยมี พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณฯ ในงานประชุมผู้แทนทหารเรือหญิงประจำหน่วย ครั้งที่ 1 ประจำปี งป.63 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

Read More

สน.ทร.หญิง จัดงานประชุมผู้แทนทหารเรือหญิงประจำหน่วย ครั้งที่ 1 ประจำปี งป.63 โดยมี พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธาน เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

Read More

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง และคณะ เป็นผู้แทนของ สน.ทร.หญิง เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อพิจารณา เรื่อง การปรับปรุงกระเป่าถือประกอบเครื่องแบบทหารเรือหญิง

Read More

คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทหารเรือหญิง มอบสิ่งของ บริจาคเงินสมทบทุน และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

Read More