ทหารเรือหญิงมีคุณค่าคุณธรรม


1 ทำงานในวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและทุ่มเทเพื่อองค์กร

2 สร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคม