เมื่อ ๑๘ พ.ย.๖๔ พล.ร.ต.หญิง อรมณี บุนนาค หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานใน พิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานทหารเรือหญิง ณ ศาลาสุมโน วัดเครือวัลย์วรวิหาร