วันที่ 1 ก.พ.64 เวลา 1500 พล.ร.ต.หญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา หน.สน.ทร.หญิง และคณะ ขอรับนโยบาย จาก ผบ.ทร. ณ บก.ทร.พระราชวังเดิม