ประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 6/63 วันที่ 21 ก.ค.63 เวลา 1300 – 1600 ณ ห้องประชุม พร.3

ประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 6/63 วันที่ 21 ก.ค.63 เวลา 1300 – 1600 ณ ห้องประชุม พร.3