สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทหน้าที่และวิถีชีวิต New Normal แบบฉบับทหารเรือหญิง ณ ห้องประชุมคลองไผ่โรงพยาบาลพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เมื่อ 29 มิ.ย.63