หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง เยี่ยมหน่วย รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๓