หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง เป็นประธานประชุมผู้แทนทหารเรือหญิง ณ ห้องประชุม พล.ร.ท สนิท โปษะกฤษณะ ชั้น ๕ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๓