หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ จก.ยศ.ทร. พร้มอเยี่ยมกำลังพลหญิง ในวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๓