หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ จก.วศ.ทร. และ ผอ.สวพ.ทร พร้มอเยี่ยมกำลังพลหญิง ในวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๓