เมื่อวันที่ 3 มี.ค.63 กพ.ทร.ฝึก ทหารราบ ตามคู่มือการฝึก

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฝึกวินัย และคัดกรองเชื้อโควิด