หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฝึกวินัย และคัดกรองเชื้อโควิด

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฝึกวินัย และคัดกรองเชื้อโควิด