เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ณ สน.ผบ.ทร., พธ.ทร. และ สบ.ทร. พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง นำคณะ สน.ทร.หญิง เข้าแสดงความยินดี แก่ นายทหารหญิง สังกัด ทร. ที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พล.ร.ต.หญิง ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563

ได้แก่ พล.ร.ต.หญิง พัชรา วัดอักษร ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพเรือ, พล.ร.ต.หญิง สุพรรณพิมพ์ ศรีสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพเรือ และ พล.ร.ต.หญิง กนกพรรณ รัตนกรี ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพเรือ ในโอกาสเดียวกัน ได้มีการพูดคุย แนะนำ แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่สำนักงานทหารเรือหญิงด้วย