เดือน: กรกฎาคม 2020

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ น.อ.หญิง สอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผอ.วพร.ศวก.พร. และ น.ท.หญิง กิตติมา สาธุวงษ์ อาจารย์ วพร.ศวก.พร.เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๓ จัดโดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)

น.อ.หญิง สอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผอ.วพร.ศวก.พร. เข้ารับโล่ปร …

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ น.อ.หญิง สอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผอ.วพร.ศวก.พร. และ น.ท.หญิง กิตติมา สาธุวงษ์ อาจารย์ วพร.ศวก.พร.เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๓ จัดโดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) Read More »

ประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 6/63 วันที่ 21 ก.ค.63 เวลา 1300 – 1600 ณ ห้องประชุม พร.3

ประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 6/63 วันที่ 21 ก. …

ประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 6/63 วันที่ 21 ก.ค.63 เวลา 1300 – 1600 ณ ห้องประชุม พร.3 Read More »