เดือน: พฤษภาคม 2020

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม พร.1 อาคาร บก.พร.

โดยมีเนื้อหาการประชุม ดังนี้ สรุปบัญชีทรัพย์สิน/ ครุภัณ …

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม พร.1 อาคาร บก.พร. Read More »