เดือน: เมษายน 2020

เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ณ สน.ผบ.ทร., พธ.ทร. และ สบ.ทร. พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง นำคณะ สน.ทร.หญิง เข้าแสดงความยินดี แก่ นายทหารหญิง สังกัด ทร. ที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พล.ร.ต.หญิง ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563

ได้แก่ พล.ร.ต.หญิง พัชรา วัดอักษร ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพเ …

เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ณ สน.ผบ.ทร., พธ.ทร. และ สบ.ทร. พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง นำคณะ สน.ทร.หญิง เข้าแสดงความยินดี แก่ นายทหารหญิง สังกัด ทร. ที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พล.ร.ต.หญิง ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 Read More »

สง.ปรมน.ติดเขี้ยวเล็บ นศ.พยาบาลกองทัพเรือสู้ภัยโควิด19

วันนี้ 3 เม.ย.63 พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำน …

สง.ปรมน.ติดเขี้ยวเล็บ นศ.พยาบาลกองทัพเรือสู้ภัยโควิด19 Read More »

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 สน.ทร.หญิง สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสานต่อสายสัมพันธ์ทหารเรือหญิง “สืบสานประเพณีไทยสายสัมพันธ์ทหารเรือหญิง 2563”

ส่งมอบความเคารพรักและความห่วงใยแด่ข้าราชการอาวุโส ทร.หญ …

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 สน.ทร.หญิง สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสานต่อสายสัมพันธ์ทหารเรือหญิง “สืบสานประเพณีไทยสายสัมพันธ์ทหารเรือหญิง 2563” Read More »