เดือน: มีนาคม 2020

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ศทก.พร. อาคาร ศทก.พร.

โดยมีเนื้อหาการประชุม ดังนี้ การปรับแผนปฏิบัติราชการของ …

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ศทก.พร. อาคาร ศทก.พร. Read More »

สน.ทร.หญิง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ของสำนักทหารเรือหญิง พื้นที่ กทม. ครั้งที่ 1 ประจำปี งป.63 เรื่อง “ทหารเรือหญิงเสริมพลัง ต้านวิกฤตไวรัสโควิด-19”พลังใจ-พลังทางเลือก(โฮมีโอพาธีย์) โดยมี พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธาน เมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม พลเรือตรีเล็ก สุมิตร อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

เป็นการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ พื้นที่ กทม. เรื่อง ระเ …

สน.ทร.หญิง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ของสำนักทหารเรือหญิง พื้นที่ กทม. ครั้งที่ 1 ประจำปี งป.63 เรื่อง “ทหารเรือหญิงเสริมพลัง ต้านวิกฤตไวรัสโควิด-19”พลังใจ-พลังทางเลือก(โฮมีโอพาธีย์) โดยมี พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธาน เมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม พลเรือตรีเล็ก สุมิตร อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. Read More »