เดือน: กุมภาพันธ์ 2020

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม สลก.ทร.

โดยมีเนื้อหาการประชุม ดังนี้ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ …

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม สลก.ทร. Read More »

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 63 สพ.ทร. ฝึกระเบียบวินัย ท่ามือเปล่า

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 63 สพ.ทร. ฝึกระเบียบวินัย ท่ามือเปล …

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 63 สพ.ทร. ฝึกระเบียบวินัย ท่ามือเปล่า Read More »

สน.ทร.หญิง มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณแบบอย่างทหารเรือหญิงผู้ทรงคุณค่า “กล้าแกร่ง ภาพลักษณ์ดี มีคุณธรรม” ปี งป.63 ให้แก่ ร.อ.หญิง ปุญณิญาน์ สิงหา สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ และ ร.ต.หญิง จันทนา สอดสี สังกัดนาวิกโยธิน โดยมี พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณฯ ในงานประชุมผู้แทนทหารเรือหญิงประจำหน่วย ครั้งที่ 1 ประจำปี งป.63 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

นายทหารเรือหญิงทั้ง 2 นาย เป็นแบบอย่างทหารเรือหญิงผู้ทร …

สน.ทร.หญิง มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณแบบอย่างทหารเรือหญิงผู้ทรงคุณค่า “กล้าแกร่ง ภาพลักษณ์ดี มีคุณธรรม” ปี งป.63 ให้แก่ ร.อ.หญิง ปุญณิญาน์ สิงหา สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ และ ร.ต.หญิง จันทนา สอดสี สังกัดนาวิกโยธิน โดยมี พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณฯ ในงานประชุมผู้แทนทหารเรือหญิงประจำหน่วย ครั้งที่ 1 ประจำปี งป.63 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. Read More »

สน.ทร.หญิง จัดงานประชุมผู้แทนทหารเรือหญิงประจำหน่วย ครั้งที่ 1 ประจำปี งป.63 โดยมี พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธาน เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

เป็นการประชุมเจ้าหน้าที่ ทร.หญิง 18 นาย และผู้แทนฯประจำ …

สน.ทร.หญิง จัดงานประชุมผู้แทนทหารเรือหญิงประจำหน่วย ครั้งที่ 1 ประจำปี งป.63 โดยมี พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธาน เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. Read More »

หน.สน.ทร.หญิง พร้อมคณะได้รับอนุญาตให้เข้าพบ ผบ.ทร.เพื่อรับนโยบาย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สน.ผบ.ทร. พระราชวังเดิม

พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. มอบนโยบายให้ สน.ทร.หญิง ม …

หน.สน.ทร.หญิง พร้อมคณะได้รับอนุญาตให้เข้าพบ ผบ.ทร.เพื่อรับนโยบาย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สน.ผบ.ทร. พระราชวังเดิม Read More »