พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม พร.1 อาคาร บก.พร.

โดยมีเนื้อหาการประชุม ดังนี้ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลกำลังพ …

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม พร.1 อาคาร บก.พร. Read More »