เดือน: ธันวาคม 2019

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม พร.1 อาคาร บก.พร.

โดยมีเนื้อหาการประชุม ดังนี้ หน.สน.ทร.หญิง แจ้งนโยบายขอ …

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม พร.1 อาคาร บก.พร. Read More »

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง และคณะ เป็นผู้แทนของ สน.ทร.หญิง เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อพิจารณา เรื่อง การปรับปรุงกระเป่าถือประกอบเครื่องแบบทหารเรือหญิง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม สปช.ทร. …

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง และคณะ เป็นผู้แทนของ สน.ทร.หญิง เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อพิจารณา เรื่อง การปรับปรุงกระเป่าถือประกอบเครื่องแบบทหารเรือหญิง Read More »