สน.ทร.หญิง ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา เมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาสุมโน วัดเครือวัลย์วรวิหาร

เพื่อความเป็นสิริมงคลของหน่วยงาน ด้วยการทำบุญ ถวายภัตตา …

สน.ทร.หญิง ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา เมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาสุมโน วัดเครือวัลย์วรวิหาร Read More »