คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทหารเรือหญิง มอบสิ่งของ บริจาคเงินสมทบทุน และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

สำนักงานทหารเรือหญิง นำคณะโดย พลเรือตรีหญิง ศิริกัญญา พ …

คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทหารเรือหญิง มอบสิ่งของ บริจาคเงินสมทบทุน และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย Read More »