ข่าวสารหน่วยงาน

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ น.อ.หญิง สอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผอ.วพร.ศวก.พร. และ น.ท.หญิง กิตติมา สาธุวงษ์ อาจารย์ วพร.ศวก.พร.เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๓ จัดโดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)

น.อ.หญิง สอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผอ.วพร.ศวก.พร. เข้ารับโล่ปร …

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ น.อ.หญิง สอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผอ.วพร.ศวก.พร. และ น.ท.หญิง กิตติมา สาธุวงษ์ อาจารย์ วพร.ศวก.พร.เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๓ จัดโดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) Read More »

สง.ปรมน.ติดเขี้ยวเล็บ นศ.พยาบาลกองทัพเรือสู้ภัยโควิด19

วันนี้ 3 เม.ย.63 พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำน …

สง.ปรมน.ติดเขี้ยวเล็บ นศ.พยาบาลกองทัพเรือสู้ภัยโควิด19 Read More »

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 63 สพ.ทร. ฝึกระเบียบวินัย ท่ามือเปล่า

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 63 สพ.ทร. ฝึกระเบียบวินัย ท่ามือเปล …

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 63 สพ.ทร. ฝึกระเบียบวินัย ท่ามือเปล่า Read More »