การมอบประกาศเกียรติคุณ
ร.อ.หญิง ปุญณิญาณ์ สิงหา
ร.ต.หญิง จันทนา สอดสี
กล้าแกร่ง ภาพลักษณ์ดี มีคุณค่าคุณธรรม
เพชรแห่งหทารเรือ
เมื่อ ๒๑ ธ.ค.๖๔ พล.ร.ต.หญิง อรมณี บุนนาค หน.สน.ทร.หญิงและเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง เข้าพบ.ผบ.ทร.เพื่อรับนโยบาย ณ พระราชวังเดิม
เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๔ พิธีรับ-ส่งหน้าที่ สน.ทร.หญิง พล.ร.ต.หญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา รอง จก.พร. ส่งมอบหน้าที่ หน.สน.ทร.หญิง แก่ พล.ร.ต.หญิง อรมณี บุนนาค ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ณ ห้องประชุม พร.3 อาคาร บก.พร.
เมื่อ ๑๘ พ.ย.๖๔ พล.ร.ต.หญิง อรมณี บุนนาค หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานใน พิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานทหารเรือหญิง ณ ศาลาสุมโน วัดเครือวัลย์วรวิหาร
เมื่อ ๑๕ ต.ค.๖๔ หน.สน.ทร.หญิง แสดงความยินดี ผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ พล.ร.ต.หญิง 3 ท่าน พล.ร.ต.หญิง กมเลศ อิ่มโอชา พล.ร.ต.หญิง กรองรัตน์ เกื้อกิจ พล.ร.ต.หญิง สุพัฒนา ฉายะจินดา

ข่าวสารสำนักงานทหารเรือหญิง

ข่าวสารสำนักงานทหารเรือหญิง

เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๔ พิธีรับ-ส่งหน้าที่ สน.ทร.หญิง พล.ร.ต.หญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา รอง จก.พร. ส่งมอบหน้าที่ หน.สน.ทร.หญิง แก่ พล.ร.ต.หญิง อรมณี บุนนาค ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ณ ห้องประชุม พร.3 อาคาร บก.พร.

ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวสารหน่วยงาน

คุณค่าและความทรงจำของสำนักงานทหารเรือหญิง

พล.ร.ต.หญิง อรมณี บุนนาค

หน.สน.ทร.หญิง

เกี่ยวกับทหารเรือหญิง

006456
Users Today : 49
This Month : 962
Total Users : 6456
Total views : 21442